06 Nov 2017

Phương pháp Đánh giá tổng kết và Đánh giá quá trình

Đánh giá cho phép cả giảng viên và sinh viên theo dõi tiến độ để đạt được mục tiêu học tập. Thông qua đánh giá, sinh viên có cơ hội chứng minh hiểu biết của bản thân và giảng viên sử dụng thông tin này để đưa ra các quyết định cải tiến quá trình giảng dạy. Có nhiều cách để đánh giá sinh viên, và các nỗ lực cải cách giáo dục tìm kiếm các giải pháp tăng cường công tác đánh giá nhằm đo lường chính xác những gì sinh viên biết và có thể làm đang diễn ra. Dưới đây, chúng tôi giới thiệu hai phương pháp đánh giá được áp dụng phổ biến: Đánh giá tổng kết và đánh giá quá trình.

ĐÁNH GIÁ TỔNG KẾT (summative assessment)

          Đánh giá tổng kết được thực hiện khi kết thúc mỗi đơn vị giảng dạy để đánh giá mức độ hoàn thành mục tiêu của sinh viên. (Mỗi đơn vị giảng dạy có thể là một bài, một chương hoặc nhiều chương liên tiếp nhau)

Phương pháp này đo lường thành tích của sinh viên sau khi hoàn thành một đơn vị giảng dạy – nghĩa là diễn ra sau hoạt động giảng dạy của giảng viên và hoạt động khám phá của sinh viên.

Ví dụ về đánh giá tổng kết:

 • Kiểm tra giữa kì, cuối kì
 • Thi tốt nghiệp
 • Bài báo cáo
 • Khóa luận

Mục đích của phương pháp đánh giá này là nhằm xác minh liệu sinh viên đã nắm vững các kiến thức đã học hay chưa. Giáo viên phải làm gì nếu như kết quả đánh giá cho thấy sinh viên không học hành gì hoặc không nắm vững được kiến thức đã học?

Đánh giá tổng kết được xác định bởi ba tiêu chí chính:

 • Các bài kiểm tra, bài tập, hoặc dự án được sử dụng để xác định xem sinh viên đã học được những gì.
 • Các đánh giá tổng kết sẽ được đưa ra khi kết thúc giai đoạn giảng dạy cụ thể, và do đó chúng thường đánh giá, chứ không phải là chẩn đoán – nghĩa là chúng được sử dụng hợp lý hơn để xác định tiến bộ và thành quả học tập, đánh giá hiệu quả của các chương trình giáo dục,…
 • Kết quả đánh giá tổng kết thường được ghi lại thành điểm số hoặc thang điểm chữ, sau đó được ghi chép vào bảng điểm của sinh viên.

 

ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH (formative assessment)

Ngược lại với đánh giá tổng kết là đánh giá quá trình. Đánh giá quá trình diễn ra trong suốt quá trình giảng dạy. Hoạt động này nhằm giúp cả giảng viên và sinh viên đánh giá kết quả học tập ngay trong quá trình học để có những điều chỉnh cần thiết khi vẫn còn thời gian.

Đánh giá quá trình cho biết cách thức sinh viên xây dựng (hình thành) khái niệm, trong khi đánh giá tổng kết kiểm tra toàn bộ kiến thức thu được sau quá trình học tập. Đánh giá quá trình là công cụ mà chúng ta có thể sử dụng để định hướng thiết kế bài học cũng như tiến hành các hoạt động học tập. Nhiều chuyên gia cho rằng ánh giá quá trình là cách duy nhất để giảng viên có thể biết chính xác sinh viên đang học gì và tư duy ra sao. Các cuộc cải cách đánh giá hiện nay tập trung vào phương pháp đánh giá quá trình.

CÁC BIỆN PHÁP ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH

 • Quan sát hoạt động trên lớp của sinh viên.
 • Bài tập về nhà như tổng kết kiến thức và thảo luận trên lớp.
 • Hỏi-đáp, theo cách chính thức có lên kế hoạch, hoặc ngẫu hứng.
 • Hội thảo giữa giáo viên và sinh viên vào các thời điểm khác nhau giữa học kỳ.
 • Các hoạt động trong lớp học khi sinh viên trình bày kết quả làm việc một cách không chính thức.
 • Phản hồi của sinh viên trả lời một câu hỏi cụ thể về bài giảng và đánh giá của bản thân về năng lực và quá trình học.
 • Quiz & Test: sử dụng kết quả của các bài kiểm tra ngắn và kiểm tra kết quả với mục đích đánh giá quá trình. Giáo viên cùng học viên trao đổi về kết quả và tìm ra những điều cần phát huy và những điểm cần khắc phục trong phạm vi kiến thức của bài kiểm
 • Viết luận: sử dụng bài viết cá nhân để thúc đẩy quá trình tự đánh giá, và đánh giá đồng đẳng.

VÍ DỤ:

– Trong một hoạt động trên lớp, giảng viên yêu cầu sinh viên ghi lại tất cả những gì họ biết về cách thức hoạt động của những quả khí cầu nóng để có thể nắm bắt được những gì sinh viên đã biết về lĩnh vực khoa học mà cô ấy đang có ý định giảng dạy.

– Một giảng viên ghi lại các hoạt động của sinh viên, từ đó lên kế hoạch cho các hoạt động để đáp ứng nhu cầu của sinh viên

c nhà giáo dục có thể sử dụng đánh giá quá trình để:

 • Tập trung sinh viên vào quá trình học tập và giá trị nội tại, chứ không phải là điểm hay những phần thưởng bên ngoài.
 • Khuyến khích sinh viên xây dựng trên sức mạnh của mình chứ không phải cố định hoặc dựa vào người khác
 • Giúp sinh viên nhận thức rõ hơn về nhu cầu học tập, điểm mạnh và sở thích của mình để họ có thể có trách nhiệm hơn về sự tăng trưởng giáo dục của mình. Ví dụ, sinh viên có thể học cách tự đánh giá tiến bộ của mình và tự điều chỉnh hành vi của mình.
 • Cung cấp cho sinh viên thêm chi tiết, chính xác và hữu ích thông tin. Bởi vì điểm số và điểm thi chỉ cung cấp một ấn tượng chung về thành tích học tập.
 • Nâng cao hoặc thúc đẩy thành tựu giáo dục của tất cả sinh viên, đồng thời giảm khoảng cách học tập và khoảng trống thành tích.

 

Tổng kết 

Đánh giá tng kết

Đánh giá quá trình

Khi nào

Khi kết thúc một hoạt động học tập Trong suốt quá trình học tập

Mục tiêu

Để đo được thành tích Để cải thiện việc học

Phản hồi

Đưa ra kết quả cuối cùng Quay lại với tài liệu

Khung tham chiếu

Đôi khi có quy chuẩn (so sánh mỗi sinh viên với toàn bộ sinh viên)

Đôi khi có tiêu chí

Luôn luôn có tiêu chí (đánh giá sinh viên theo những tiêu chí tương tự)

 Đánh giá tổng kết thường được so sánh với đánh giá quá trình. Đánh giá quá trình thường được cho là để học hỏi, trong khi đánh giá tổng kết là học tập. Chuyên gia đánh giá Paul Black đã nói, “Khi người nấu nếm món súp, đó là đánh giá quá trình. Khi khách hàng thưởng thức món súp, đó là đánh giá tổng thể “.

Thanh Thủy| Tổng hợp

Tham khảo: Sách “Xây dựng đội ngũ nhà giáo”

https://www.cmu.edu/teaching/assessment/basics/formative-summative.html

http://edglossary.org/formative-assessment/

http://edglossary.org/summative-assessment/

 

 

Leave a Reply