06 Nov 2017

Cách sử dụng phương pháp Đánh giá xác thực (Authentic Assessment)

Mục tiêu chính của công tác đánh giá trong giáo dục là nhằm (1) thu thập và làm rõ thông tin về những gì học sinh biết và có thể làm, và (2) sử dụng thông tin này để hướng dẫn cho các quyết định về giảng dạy cũng như giáo dục. Từ trước đến nay, phương pháp đánh giá chủ yếu được sử dụng ở trên lớp là kiểm tra trên giấy, trong đó học sinh chọn đáp án đúng trong bài tập trắc nghiệm, chọn “đúng hoặc sai”, điền vào chỗ trống, hoặc viết luận về một chủ đề cho sẵn. Trừ dạng viết luận mở, thì hình thức đánh giá này đòi hỏi học sinh phải chọn câu trả lời đúng trong các phương án cho sẵn. Hình thức thi trắc nghiệm đánh giá khả năng chọn đáp án của học sinh; các em không cần phải chứng minh bản thân biết gì và có thể làm gì. Trong bài thi trắc nghiệm, học sinh không thể tự nghĩ ra câu trả lời, và không có cơ hội để giải thích lý do lựa chọn đáp án nào đó. Hình thức đánh giá này có phải là cách tốt nhất để học sinh chứng minh những kiến thức và kỹ năng quy định trong các tiêu chuẩn áp dụng cho môn học không?

Theo lý thuyết học tập, mỗi người tự xây dựng hiểu biết về nội dung học tập theo cách riêng của mình. Việc đánh giá trình diễn của học sinh trong những nhiệm vụ liên quan đến hoạt động thực tiễn được gọi là Đánh giá xác thực (authentic assessment). Đánh giá xác thực có nhiệm vụ giáo dục tương tự như việc áp dụng các kỹ năng và kiến thực sẽ được đánh giá vào thực tế.

Các tiêu chuẩn quốc gia theo môn học khuyến khích sử dụng phương pháp đánh giá xác thực. Các phương pháp đánh giá xác thực bao gồm phương pháp đánh giá theo hồ sơ, nhật kí học tập, vấn đáp, dự giờ, đánh giá trình diễn và ý kiến cá nhân. Hơn nữa, giáo viên thường đánh giá học sinh trực tiếp trong quá trình dạy học thông qua các dự án và bài thuyết trình trên lớp, thay vì chỉ đánh giá qua các bài kiểm tra kết thúc đơn vị giảng dạy, kiểm tra giữa kỳ và cuối kỳ.

Hồ sơ (Portfolio) được hiểu là tập bằng chứng thể hiện sự tiến bộ của sinh viên khi thu được các kỹ năng và kiến thức của một môn học nào đó, là tập tài liệu bao gồm các bằng chứng về thành tích của sinh viên. Bạn có thể lưu giữ một bộ hồ sơ thành tích trong khóa học này để chứng minh bạn đã hoàn thành các mục tiêu cơ bản của khóa học do giảng viên hoặc trường đề ra.

Nhật kí học tập (Journal) là tập hồ sơ chứa đựng nhiều thông tin khác nhau, như bài cảm nhận, mô tả dự án, khám phá ở phòng thí nghiệm, câu hỏi, đáp án, báo cáo, câu chuyện, bản vẽ, biểu đồ, bảng biểu và nhiều thứ khác. Nhật kí học tập thường được kết hợp với các phương pháp đánh giá khác để chứng minh những gì học sinh đã học.

Vấn đáp (Interview) là phương pháp đánh giá bao gồm hội thoại mở hoặc có cấu trúc giữa học sinh và giáo viên, trong đó giáo viên đưa ra các môn học lên quan đến nội dung bài dạy. Khi tiến hành vấn đáp, giáo viên sẽ đặt câu hỏi trong quá trình giảng bài để kiểm tra mức độ hiểu bài cũng như phát hiện các cách tư duy khác của học sinh. Dựa vào câu trả lời của học sinh, giáo viên có thể xác định mức độ hiểu bài của học sinh hoặc thực hiện các bước hợp lí để giúp học sinh làm rõ suy nghĩ của bản thân.

Đánh giá trình diễn (performance assessment) là công tác đánh giá dựa trên khả năng chứng minh một kỹ năng nào đó của học sinh, như khả năng chơi một đoạn nhạc, gọi tên các bộ phận khi giải phẫu ếch thật, thực hiện một bài cơ bản trên xà kép lệch hoặc viết một bài tiểu luận có sức thuyết phục. Đánh giá dựa trên ý kiến cá nhân (human judgment) có thể thông qua một cuộc tranh luận trên lớp hoặc bài phê bình của học sinh về một quy trình hoặc một chiến lược vận động nào đó.

Lưu ý rằng các phương pháp đánh giá xác thực này giúp học sinh có cơ hội chứng minh những kỹ năng tư duy bậc cao mà tiêu chuẩn theo môn học yêu cầu. Nhiều trường đã thay thế phương pháp đánh giá truyền thống bằng đánh giá xác thực, do phương pháp này cung cấp thông tin mà nhà trường thật sự muốn – những gì học sinh biết và có thể làm.

Minh Anh| Sưu tầm

Tài liệu tham khảo: Xây dựng đội ngũ nhà giáo (Trường Đại học FPT)

Leave a Reply