15 Nov 2017

Bắt đầu năm học mới bằng một dự án hay… chờ? (Phần 1)

Trong mùa hè, bạn đã dành thời gian để lập kế hoạch cho những điều bạn nghĩ sẽ trở thành một dự án tuyệt vời cho năm học mới. Bạn mong muốn khởi động điều ấy vào ngày thứ hai của năm học, sau khi bạn đã giới thiệu bản thân với sinh viên của mình vào ngày đầu tiên. Hay bạn nên đợi cho đến tuần thứ hai, ba hoặc thậm chí là sau đó để có thể bắt đầu dự án?

Câu trả lời là: Điều đó còn phụ thuộc.

Đó có thể là một điều tốt để bắt đầu năm học mới với một dự án, nhưng đấy là trong trường hợp sinh viên của bạn đã biết phong cách làm việc theo PBL là gì. Nếu trường bạn dạy có một chương trình xây dựng dựa trên học tập qua dự án, hoặc ít nhất là những giáo viên năm ngoái của sinh viên đã thực hiện nhiều hoạt động liên quan đến PBL, thì bạn bắt đầu lớp học của mình với một dự án là cách bạn gửi lời nhắn tới các sinh viên: hãy nhìn thẳng vào vấn đề, đây chính là điều chúng ta học ở trường. Điều ấy sẽ thu hút sinh viên một cách tích cực ngay lập tức: không có thời gian để suy nghĩ “OK, tôi đang ở đây, quay trở lại ngôi trường cũ nhàm chán”.

Tuy nhiên, nếu sinh viên của bạn không có nhiều trải nghiệm với PBL? Họ có khả năng làm việc theo nhóm, tiến hành nghiên cứu, và làm một bài thuyết trình cho một đối tượng? Họ có bao giờ được yêu cầu suy nghĩ về một câu hỏi có kết thúc mở hay sử dụng các chiến lược giải quyết vấn đề? Họ đã từng phải hoàn thành một công việc phức tạp trong một khoảng thời gian dài, mà một trong số những công việc đó liên quan đến lập kế hoạch, tổ chức và quá trình giải thích và sửa đổi? Họ có biết làm thế nào sử dụng Internet hay thư viện để tìm những câu trả lời cho các câu hỏi không? Họ có biết bản tiêu chí đánh giá là gì? Họ có thể xử lí các vấn đề công nghệ họ sẽ cần, hay họ chia các công việc dự án thành các ngày để tìm cách tạo nên những video trực tuyến mà bạn hình dung?

Nếu câu trả lời cho những câu hỏi này là “Không” hoặc “Tôi không chắc chắn”, vậy tốt hơn hết bạn nên đặt nền móng đầu tiên, và xây dựng cho sinh viên những kĩ năng trước khi bắt đầu công việc dự án. Dành thời gian để thực hiện điều này sẽ giúp dự án đầu tiên của bạn có nhiều thuận lợi hơn.

Theo John Larmer | Minh Anh sưu tầm

Leave a Reply