15 Nov 2017

Bắt đầu năm học mới bằng một dự án hay… chờ?

Trong mùa hè, bạn đã dành thời gian để lập kế hoạch cho những điều bạn nghĩ sẽ trở thành một dự án tuyệt vời cho năm học mới. Bạn mong muốn khởi động điều ấy vào ngày thứ hai của năm học, sau khi bạn đã giới thiệu bản thân với sinh viên của mình vào ngày đầu tiên. Hay bạn nên đợi cho đến tuần thứ hai, ba hoặc thậm chí là sau đó để có thể bắt đầu dự án?

Câu trả lời là: Điều đó còn phụ thuộc.

Đó có thể là một điều tốt để bắt đầu năm học mới với một dự án, nhưng đấy là trong trường hợp sinh viên của bạn đã biết phong cách làm việc theo PBL là gì. Nếu trường bạn dạy có một chương trình xây dựng dựa trên học tập qua dự án, hoặc ít nhất là những giáo viên năm ngoái của sinh viên đã thực hiện nhiều hoạt động liên quan đến PBL, thì bạn bắt đầu lớp học của mình với một dự án là cách bạn gửi lời nhắn tới các sinh viên: hãy nhìn thẳng vào vấn đề, đây chính là điều chúng ta học ở trường. Điều ấy sẽ thu hút sinh viên một cách tích cực ngay lập tức: không có thời gian để suy nghĩ “OK, tôi đang ở đây, quay trở lại ngôi trường cũ nhàm chán”.

Tuy nhiên, nếu sinh viên của bạn không có nhiều trải nghiệm với PBL? Họ có khả năng làm việc theo nhóm, tiến hành nghiên cứu, và làm một bài thuyết trình cho một đối tượng? Họ có bao giờ được yêu cầu suy nghĩ về một câu hỏi có kết thúc mở hay sử dụng các chiến lược giải quyết vấn đề? Họ đã từng phải hoàn thành một công việc phức tạp trong một khoảng thời gian dài, mà một trong số những công việc đó liên quan đến lập kế hoạch, tổ chức và quá trình giải thích và sửa đổi? Họ có biết làm thế nào sử dụng Internet hay thư viện để tìm những câu trả lời cho các câu hỏi không? Họ có biết bản tiêu chí đánh giá là gì? Họ có thể xử lí các vấn đề công nghệ họ sẽ cần, hay họ chia các công việc dự án thành các ngày để tìm cách tạo nên những video trực tuyến mà bạn hình dung?

Nếu câu trả lời cho những câu hỏi này là “Không” hoặc “Tôi không chắc chắn”, vậy tốt hơn hết bạn nên đặt nền móng đầu tiên, và xây dựng cho sinh viên những kĩ năng trước khi bắt đầu công việc dự án. Dành thời gian để thực hiện điều này sẽ giúp dự án đầu tiên của bạn có nhiều thuận lợi hơn.

Bạn có thể thực hiện công việc xây dựng nền tảng theo nhiều cách khác nhau.

Ví dụ, bạn có thể để sinh viên thực hành những điều họ cần cho PBL trong một chuỗi các bài học khác biệt.

 • Trong một ngày (hoặc hai hoặc ba ngày), họ học về cách tìm kiếm trên Internet.

 • Một vài ngày tiếp theo, họ học cách làm thế nào để làm việc theo nhóm.
 • Tuần tiếp theo họ học về quá trình giải quyết vấn đề và việc cho và nhận thông tin phản hồi về công việc của mình.
 • Sau đó họ có thể học cách làm thế nào để sử dụng một công nghệ nào đó, trình bày trước đám đông, và tổ chức một bài thuyết trình.
 • Hoặc thay vì những bài học phân biệt, bạn có thể cho sinh viên trải nghiệm một hay nhiều “tiểu dự án” trong đó nhấn mạnh các kĩ năng PBL khác nhau và thói quen làm việc.

Lưu ý quan trọng: Khi bạn làm những bài học xây dựng kĩ năng PBL hoặc các tiểu dự án, hãy đảm bảo tập trung vào nội dung quan trọng và các kĩ năng học tập từ những tiêu chuẩn của bạn. Tạo những cơ hội thực hành PBL đồng thời dạy cho sinh viên những đặc điểm của môn học, các thuật ngữ, khái niệm, kĩ năng và quy trình.

Dưới đây là một vài lời khuyên cho sinh viên để chuẩn bị cho những năng lực “4C” họ sẽ cần cho PBL, rút ra từ chuỗi công cụ PBL của BIE:

Tư duy phê phán (Critical Thinking):

 • Yêu cầu sinh viên thực hiện các hoạt động liên quan đến việc giải quyết vấn đề, như trò chơi trí tuệ, câu đố, hay một nhiệm vụ xây dựng (như xây dựng một tòa tháp bằng ống hút hay một cây cầu spaghetti). Cung cấp các cách thức họ đã sử dụng tư duy phê phán.

 • Cung cấp cho sinh viên một nhiệm vụ có kết thúc mở như suy nghĩ kết thúc khác nhau cho một câu chuyện, đưa ra đề nghị cho những điều cần làm trong một trường hợp, hoặc đề xuất giải pháp cho một vấn đề. Trình bày quá trình họ đã thực hiện và làm thế nào điều đó có thể cải thiện
 • Giúp sinh viên hiểu được tư duy phê phán có ý nghĩa bằng cách yêu cầu sinh viên định nghĩa theo cách của mình. Hãy để sinh viên tạo những poster dán lên tường lớp học để nhắc nhở họ làm thế nào để hỏi những câu hỏi tốt và theo một quá trình giải quyết vấn đề hay phân tích một nguồn thông tin.

 

Cộng tác:

 • Cho phép sinh viên thực hành kĩ năng làm việc nhóm trong những hoạt động như trò chơi, hoạt động thể chất và các thử thách.

 • Yêu cầu sinh viên thực hành các kĩ năng quản lí dự án trong các hoạt động ngắn để họ học cách thực hiện những vai trò khác nhau, sử dụng quá trình ra quyết định,phân chia nhiệm vụ trong nhóm, viết một hợp đồng nhóm và xây dựng một lịch trình.
 • Giúp sinh viên hiểu được hợp tác có nghĩa là gì bằng cách yêu cầu họ định nghĩa theo cách của mình. Yêu cầu họ tạo những poster treo trong lớp học để nhắc nhở họ làm thế nào để làm việc nhóm tốt

Giao tiếp

 • Dạy sinh viên cách làm thế nào để lắng nghe một cách tích cực, ghi chép, đặt câu hỏi và liên lạc được với các chuyên gia hay những người trong cộng đồng qua Internet.
 • Yêu cầu sinh viên học và thực hành những kĩ năng: nói trước đám đông, tổ chức một buổi thuyết trình và nhận các câu hỏi từ người nghe
 • Giúp sinh viên hiểu điều gì làm nên một bài thuyết trình hiệu quả bằng cách xem những video của những bài thuyết trình hoặc những bài diễn thuyết và phân tích chúng cùng một phiếu đánh giá, hoặc yêu cầu sinh viên phát triển một tập hợp các tiêu chí.

Sáng tạo và Đổi mới

 • Dạy sinh viên làm thế nào để suy nghĩ có hiệu quả bằng cách để họ thực hành những thử thách vui như: “Có bao nhiêu cách bạn có thể nghĩ ra để cải thiện một ngôi nhà ổ chuột?” hay “Bạn có những ý tưởng nào với ứng dụng điện thoại thông minh mới để giúp mọi người có thể tư duy sáng tạo?”
 • Yêu cầu sinh viên thực hành tư duy theo các cách khác nhau bằng cách mô tả một vấn đề trong cộng đồng và yêu cầu họ đưa những gợi ý cho những người có thể bị ảnh hưởng bởi vấn đề đó, hay đưa cho sinh viên một câu hỏi mang “ý tưởng lớn” (big idea) và yêu cầu họ suy nghĩ tất cả những câu trả lời có thể cho câu hỏi ấy (“Điều gì là đáng để tranh đấu?” hay “Một cộng đồng lành mạnh là gì?”)

Một số giáo viên thay vì lập kế hoạch cho một chuỗi dự án để xây dựng nhiều kĩ năng khác nhau theo thời gian thì xây dựng một giải pháp thay thế cho phương pháp “đặt một nền tảng trước khi bắt đầu dự án đầu tiên”. Ví dụ, một dự án có thể nhấn mạnh cách làm việc theo nhóm, tiếp theo tập trung vào tư duy phê phán hay dạy sinh viên cách sử dụng một máy in 3D,.. Tuy nhiên, cách tiếp cận này đòi hỏi phải có một kế hoạch phối hợp cẩn thận. Một số trường có ý thức hướng dẫn các kĩ năng PBL cụ thể theo cấp lớp, hoặc theo học kì để sinh viên có thể làm việc dựa trên những thông tin thu thập được từ khoảng một phần tư dự án, theo sau đó là một quá trình đổi mới trong hai phần tư dự án và xây dựng một bài thuyết trình đa phương tiện trong khoảng ba phần tư dự án. Cuối cùng, có thể yêu cầu ghép tất cả lại với nhau.

Một suy nghĩ cuối cùng: trong khi bạn đang xây dựng những kĩ năng cho sinh viên để học tập trong môi trường PBL, đừng quên xây dựng ngay văn hóa lớp học. Thực hiện nhiều hoạt động xây dựng nhóm để sinh viên cảm thấy thoải mái và hỗ trợ lẫn nhau. Để nhận biết các sinh viên của bạn, bạn có thể đặt họ trong các nhóm hiệu quả và dự đoán những hướng dẫn nào họ có thể cần. Hãy để sinh viên biết rằng bạn mong đợi họ làm việc độc lập với giáo viên đến mức độ nào. Hãy để họ biết rằng không biết một câu trả lời đúng cho một câu hỏi có kết thúc mở không phải vấn đề, có thể đề xuất các câu hỏi và ý tưởng vượt ra ngoài giới hạn và việc thất bại là một phần của quá trình đổi mới. Hãy để họ biết bạn hứng thú với PBL như thế nào, và rằng bạn mong đợi họ bao nhiêu, bạn cũng sẵn sàng bên cạnh họ trong hành trình bấy nhiêu.

Minh Anh & Thanh Thuỷ| Dịch từ BIE

Leave a Reply